فراخوان برنامه گسترش استارت آپ های حوزه مواد هوشمند

ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت با همکاری صندوق پژوهش و فناوری مدرس برنامه گسترش استارت آپ های حوزه مواد هوشمند را برگزار می کنند. تیم سازی تخصصی، جذب و توانمندسازی هسته‌های فناور متمرکز بر موضوع های ذکر شده و رسیدن به نمونه تکرارپذیر، ایجاد دانش فنی و تبدیل آن‌ها به شرکت‌های نوپا و توسعه ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان کشور در حوزه مواد پیشرفته اهداف اصلی این برنامه است. خروجی موردنظر، دستیابی به نمونه تکرارپذیر ماده و طی کردن مسیر توسعه فناوری با هدف جذب سرمایه‌گذار در مرحله اثبات فناوری است.  اطلاعات بیشتر

خدمات صندوق پژوهش و فناوری

آذر ۲۰, ۱۳۹۹

مشاوره

آذر ۱۹, ۱۳۹۹

عاملیت مالی

آذر ۱۸, ۱۳۹۹

سرمایه گذاری خطرپذیر

آذر ۱۷, ۱۳۹۹

ضمانت‌نامه

آذر ۱۶, ۱۳۹۹

تسهیلات