درباره صندوق پژوهش و فناوری

درباره صندوق پژوهش و فتاوری تربیت مدرس
صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت‌ مدرس با مشارکت بخش خصوصی ۵۱% و بخش دولتی ۴۹%، بر مبنای آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور و ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ تاسیس گردید و بر اساس مجوز کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری فعالیت خود را آغاز نموده‌ است. 
این صندوق با بهره‌گیری از سرمایه‌انسانی جوان و در عین‌حال مجرب که سابقه چندین سال فعالیت در حوزه‌های مرتبط را دارا هستند بنا دارد خدمات ویژه و متمایزی را در زمینه مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌های پژوهشی، فناورانه و نوپا ارائه‌ دهد تا بتواند بخشی از نیازهای زیست‌بوم فناوری کشور را برطرف نموده و جهت رفع دغدغه‌های تامین‌مالی و مشاوره‌ای صاحبان مشاغل در این زیست‌بوم گام بردارد.

خدمات صندوق پژوهش و فناوری

آذر ۲۰, ۱۳۹۹

مشاوره

آذر ۱۹, ۱۳۹۹

عاملیت مالی

آذر ۱۸, ۱۳۹۹

سرمایه گذاری خطرپذیر

آذر ۱۷, ۱۳۹۹

ضمانت‌نامه

آذر ۱۶, ۱۳۹۹

تسهیلات