فراخوان حمایت از ساخت مواد صنعتی و توسعه فناوری‌های فرایندی حوزه مواد

نظر به اهمیت بحث اثبات فناوری و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری بعدی برای اقلام مورد نیاز، برنامه حمایت از ساخت مواد صنعتی وتوسعه فناوری‌های فرایندی حوزه مواد توسط صندوق پژوهش و فناوری مدرس و با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت برگزار می‌گردد. اطلاعات بیشتر

خدمات صندوق پژوهش و فناوری

آذر ۲۰, ۱۳۹۹

مشاوره

آذر ۱۹, ۱۳۹۹

عاملیت مالی

آذر ۱۸, ۱۳۹۹

سرمایه گذاری خطرپذیر

آذر ۱۷, ۱۳۹۹

ضمانت‌نامه

آذر ۱۶, ۱۳۹۹

تسهیلات