مهر ۲۰, ۱۴۰۱
برنامه پیشران
برنامه پیشران توسعه زیست بوم دانش بنیان در حوزه مواد و فرایندهای ساخت، نقش کلیدی در راهبرد اقتصاد مقاومتی  از طریق ایجاد توازن در  زنجیره های […]
خرداد ۱۶, ۱۴۰۱
تصاویر نشست نمونه سازی مواد پیشرفته نوظهور
خرداد ۱۶, ۱۴۰۱
برنامه توجیهی کمک به نمونه سازی مواد پیشرفته نوظهور و بدیع در کشور در حوزه های مواد هوشمند و زیستی با کاربرد ویژه
ضرورت شکل گیری زیست بوم فناورانه در حوزه مواد در نشستی که توسط صندوق پژوهش و فناوری مدرس و با حمایت ستاد توسعه فناوری های فوتونیک، […]
خرداد ۳, ۱۴۰۱
سخنرانی توجیهی برنامه کمک به نمونه‌سازی مواد پیشرفته نوظهور و بدیع در کشور در حوزه‌های مواد هوشمند و زیستی با کاربرد ویژه
در طول چند دهه اخیر، نخبگان، مراکز پژوهشی و صنعتی فراوانی، تجربه‌های موفق و قابل‌قبولی در زمینه مواد پیشرفته داشته‌اند و اقدامات موثر و قابل‌توجهی در […]